1. august 2021

Arbejdsdag (og ekstraordinær general forsamling)

Nye vedtægter i Rebild TrialSport og arbejdsdag.

Søndag den 15. august ønsker vi at afholde arbejdsdag i Roulund. Vi skal have fældet træer, således at der kan komme sten ind i området. Samtidigt afholder vi en ekstra ordinær generalforsamling, for at få vedtaget nye reviderede vedtægter for klubben.

Hvorfor nye vedtægter?

Rebild TrialSport blev grundlagt i 2009. Det har været 11 fantastiske år, hvor klubben har set både op og nedture. Vi er blevet udnævnt til årets Offtrack Klub i DMU Offtrack 2 gange, og har endda fået udnævnelsen som årets klub i DMU.

Vi ønsker fra bestyrelsen at reformerer klubben en smule, så vi får en mere moderne struktur, hvor der er kortere til beslutninger og hvor vi har mulighed for at inddrage flere af medlemmerne i mindre opgaver.
For at vi kan få dette gennemført, er vi nødsaget til at få ændret klubbens vedtægter. For at kunne gøre dette, indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling den 15.08.2021.
Samtidigt har det vist sig at vi har haft nogle fejl i vores vedtægter, som skal ændres for at vi kan modtage støtte fra Rebild Kommune.

Hvad er nyt i vedtægterne.
Du kan finde både de eksisterende vedtægter, samt bestyrelsens forslag til nye vedtægter sammen herunder.

Der er 5 grundlæggende ændringer i de nye vedtægter.

 1. Mere moderne sprogbrug.
  Vi er gået sproget igennem, og lavet små sproglige rettelser. Det ændrer ikke noget i meningen, men lyder bedre og gør det mere forståeligt.

 2. Lettere organisation.
  Vi ønsker at lave bestyrelsen mindre.
  Vi ønsker at slanke bestyrelsen fra 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til en bestyrelse på 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

  Dette skal – sammen med punkt 3. – sikre at vi får en mere aktiv og effektfuld bestyrelse.
  Udfordringen i dag er at vi skal aktivere et stort antal af klubbens medlemmer ind i bestyrelsen. Det har vist sig at være svært. Samtidigt gør det at bestyrelsen ikke er så effektfuld som den kunne være hvis den var mindre og dermed havde muligheden for at agerer hurtigere.
  At lette bestyrelsen SKAL ses sammen med punkt 3 – mulighed for uddelegering.
 1. Mulighed for mere uddelegering.
  Vi ønsker at bestyrelsen skal stå for de overrende opgaver som strategi, planlægning og regnskab.
  Samtidigt ønsker vi at bestyrelsen har mulighed for at kunne inddrage medlemmerne i mindre projektgrupper, som kan stå for delopgaver. Disse kunne f.eks. være planlægning af arbejdsdag(e), planlægning af løb, maskinkontrol, træningsskole, sommerfest osv.  
  Vi mener at det er lettere at inddrage jer som medlemmer, hvis opgaven er mere veldefineret og tidsrammen er afmålt. Samtidigt giver vi mulighed for at disse udvalg/personer kan arbejde med et særskilt budget, hvilket giver råderum og frihed.

 2. Ændre generalforsamling.
  For at kunne gennemføre en ændring af antal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, er det nødvendigt at ændre dagsorden til generalforsamlingen.
  Der ud over ønsker vi også at der på generalforsamlingen kun skal vælges medlemmer til bestyrelsen – ikke hvilke arbejdsfunktioner disse skal have. Generalforsamlingen giver mandat til de 3 bestyrelsesmedlemmer til efterfølgende at kunne konstituere sig – altså vælge selv hvem der tager rollen som Formand, Kasserer og som bestyrelsesmedlem.
  Derudover ønsker vi at ændre reglerne for hvor lang tid man vælges for – det vil sige at alle personer er på valg hver år. Dette er i erkendelse af at vi alligevel ikke vil tvinge nogen til at sidde en periode ud, hvis personen ikke ønsker dette. Det har vi heller ikke historisk set.

  Til sidst ændrer vi at generalforsamlingen skal holdes i Januar måned (hvilket vi aldrig har kunne overholde), til at den holdes i første kvartal hver år.
 1. Mindre korrektioner, hvor praksis er ændret.
  Der er ting der har ændret sig siden vi lavede vedtægterne i 2009. Det er specielt omkring medlemssystemer, om det er muligt at have restance, og om udmeldelse. Dette er ændret i de nye vedtægter, til hvad der er praksis i dag.

 

Vi mener at vi med disse nye vedtægter, kan give klubbens bestyrelse det råderum der skal til for at sikre Rebild TrialSport fremadrettet. Samtidigt mener vi at med denne mere moderne struktur, at vi kan sikre at vi får mere medlems interaktion og medbestemmelse.
Bestyrelsens forslag er bygget på anbefalinger fra DIF (Danmarks Idræts Forbund), DMU og erfaringer fra andre DMU-klubber.

Rebild TrialSport - eksisterende vedtægter fra 2009

Rebild TrialSport - Nye vedtægter 2021

 

Hvad skal der ske nu.

Som skrevet ovenfor ønsker vi at afholde den ekstraordinære generalforsamling sammen med arbejdsdagen søndag den 15. august. Det betyder at vi kommer til at tage dette som et hurtigt punkt inden vi går i gang med arbejdet. Derfor bliver det et simpelt ”go eller no-go” til de nye vedtægter.
Vær opmærksom på at det eneste punkt på den ekstraordinære generalforsamling er afstemning om de nye vedtægter. Vi kan derfor ikke ændre i ordlyden af vedtægterne på dagen!

Vi glæder os til at se jer   😊

 

Some description

2014 © Rebild TrialSport. All Rights Reserved