29. oktober 2020

Arbejdsdag og ekstraordinær generalforsamling

Vi holder Arbejdsdag og ekstraordinær generalforsamling.

Vi har valgt at holde arbejdsdag den søndag den 15. november kl. 10:00 i Roulund.
Den primære arbejdsopgave bliver at fælde træ! - så vi kan få mere område at boltre os i.
Så tag sav, motorsav eller arbejdshandsker med.

Ud over arbejdsdag, har vi valgt at holde en ekstra ordinær generalforsamling. Bestyrelsen har et forslag til nye vedtægter, der skal moderniserer bestyrelses arbejdet.

Vi kommer til at sikre os at både arbejdsdagen og den ekstra ordinære general forsamling kommer til at følge de gældende Corona regler!

Nye vedtægter i Rebild TrialSport

Rebild TrialSport blev grundlagt i 2009. Det har været 11 fantastiske år, hvor klubben har set både op og nedture. Vi er blevet udnævnt til årets Offtrack Klub i DMU Offtrack 2 gange, og har endda fået udnævnelsen som årets klub i DMU.
Vi må også erkende at det har stået lidt stille med udviklingen de sidste år, og det ønsker vi at gøre noget ved.

Vi ønsker fra bestyrelsen at reformere klubben, så vi får en mere moderne struktur, hvor der er kortere til beslutninger og hvor vi har mulighed for at inddrage flere af medlemmerne i mindre opgaver.
For at vi kan få dette gennemført, er vi nødsaget til at ændre klubbens vedtægter. For at kunne gøre dette, indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling den 15.11.2020.

Du kan de nye vedtægter her.
Du kan læse de gamle vedtægter her

Hvad er nyt i vedtægterne.

Vi har vedhæftet både de eksisterende vedtægter, samt bestyrelsens forslag til nye vedtægter sammen med denne mail. I forslaget til nye vedtægter, kan det ses hvad vi ønsker at ændre – så det er lettere at se hvilke forslag ændringer vi ønsker at lave.

Der er 5 grundlæggende ændringer i de nye vedtægter.

 1. Mere moderne sprogbrug.
  Vi har gennemgået sprogbruget, og lavet små sproglige rettelser. Det ændrer ikke noget i meningen, men lyder bedre og gør det mere forståeligt.
 2. Lettere organisation.
  Vi ønsker at lave bestyrelsen mindre.
  Vi ønsker at slanke bestyrelsen fra 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til en bestyrelse på 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
  Dette skal – sammen med punkt 3 – sikre at vi får en mere aktiv og effektfuld bestyrelse. 

  Udfordringen i dag er at vi skal aktivere et stort antal af klubbens medlemmer ind i bestyrelsen. Det har vist sig at være svært. Samtidigt gør det at bestyrelsen ikke er så effektfuld som den kunne være hvis den var mindre og dermed havde muligheden for at agere hurtigere. 
  At lette bestyrelsen SKAL ses sammen med punkt 3 – mulighed for uddelegering.
 1. Mulighed for mere uddelegering.
  Vi ønsker at bestyrelsen skal stå for de overordnede opgaver som strategi, planlægning og regnskab.
  Samtidig ønsker vi at bestyrelsen har mulighed for at kunne inddrage medlemmerne i mindre projektgrupper, som kan stå for delopgaver. Disse kunne f.eks. være planlægning af arbejdsdag(e), planlægning af løb, maskinkontrol, træningsskole, sommerfest osv.  
  Vi mener at det er lettere at inddrage jer som medlemmer, hvis opgaven er mere veldefineret og tidsrammen er afmålt. Samtidigt giver vi mulighed for at disse udvalg/personer kan arbejde med et særskilt budget, hvilket giver råderum og frihed.
 2. Ændre generalforsamling.
  For at kunne gennemføre en ændring af antal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, er det nødvendigt at ændre dagsordenen til generalforsamlingen.
  Der ud over ønsker vi også at der på generalforsamlingen kun skal vælges medlemmer til bestyrelsen – ikke hvilke arbejdsfunktioner disse skal have. Generalforsamlingen giver mandat til de 3 bestyrelsesmedlemmer til efterfølgende at kunne konstituere sig – altså selv vælge hvem der tager rollen som formand, kasserer og som bestyrelsesmedlem.
  Derudover ønsker vi at ændre reglerne for hvor lang tid man vælges for – det vil sige at alle personer er på valg hvert år. Dette er i erkendelse af at vi alligevel ikke vil tvinge nogen til at sidde en periode ud, hvis personen ikke ønsker dette. Det har vi heller ikke gjort historisk set.
  Til sidst ændrer vi at generalforsamlingen skal holdes i Januar måned (hvilket vi aldrig har kunne overholde), til at den holdes i første kvartal hvert år.
 1. Mindre korrektioner, hvor praksis er ændret.
  Der er ting, der har ændret sig siden vi lavede vedtægterne i 2009. Det er specielt omkring medlemssystemer, om det er muligt at have restance og om udmeldelse. Dette er ændret i de nye vedtægter, til hvad der er praksis i dag.

Vi mener at vi med disse nye vedtægter, kan give klubbens bestyrelse det råderum der skal til for at sikre Rebild TrialSport fremadrettet. Samtidigt mener vi at vi med denne mere moderne struktur, kan sikre at vi får mere medlems interaktion og medbestemmelse. 

Bestyrelsens forslag er bygget på anbefalinger fra DIF (Danmarks Idræts Forbund), DMU og erfaringer fra andre DMU-klubber.

Hvad skal der ske nu?

Vi har lagt godt med tid ind, inden vi skal mødes for at stemme om dette forslag. Derfor er det vigtigt at du læser det igennem, og kommer til den ekstra ordinære generalforsamling.
Vær opmærksom på at det eneste punkt på den ekstraordinære generalforsamling er afstemning om de nye vedtægter. Vi kan derfor ikke ændre i ordlyden af vedtægterne på dagen – udelukkende stemme om de skal vedtages eller ej.

Vi glæder os til at se jer 😊

 

2014 © Rebild TrialSport. All Rights Reserved