1. marts 2014

DMU - Repræsentantskabsmøde 2014

Some descriptionHvert år i februar måned holder Danmarks Motor Union (DMU) repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabsmødet er svarende til klubbens generalforsamling. Her bliver ting som formandens beretning, regnskabet og kontingent fastlæggelse vedtaget.

Det er også her der kommer forslag til vedtægts ændringer – mere herom senere.

Rebild TrialSport deltager også. Vi har vores nye formand sendt afsted, og har altid været glade for at kunne deltage. Det er nemlig på repræsentantskabsmødet at man får de nyeste informationer – og det er også rart at få ”netværket” lidt med de andre klubber.

Med Trial ”øjne” var det mest spændene på årets generalforsamling helt sikkert de nye vedtægts ændringer, som skulle stemmes igennem. Det er nemlig bestemt på DMU hovedbestyrelsesmøde, at stille forslag til repræsentantskabsmødet og at nedlægge Offtrack Sportskommissionen. Her ligger Trial sammen med Enduro og Super Motard. Det har aldrig fungeret helt optimalt, og hovedbestyrelsen har derfor forslået at der i stedet oprettes 2 nye Sportskommissioner – nemlig én til Enduro og én til Trial. Det var så meningen at Super Motard skulle placeres under Road Racing (hvilket også giver bedre mening).

Some descriptionDet skulle da også kun være en form sag at få det stemt igennem, men desværre skulle det vise sig anderledes. Mange af de fremmødte klubber stemte nemlig blankt, fordi de ikke ville ”blande” sig i afstemningen. Det betød – at selv om der var et klart flertal for forslaget, så måtte det forkastes, fordi ikke minimum 2/3 af stemmerne var for forslaget.
Det er super ærligt at forslaget falder på grund af en teknikalitet – men således er vedtægterne. Til næste repræsentantskabsmøde vil man nok forsøge igen – så lad os håbe at de er bedre til at forklarer klubberne om hvordan vedtægterne er for afstemning - INDEN der stemmes.

Til det efterfølgende møde for Offtrack, blev det da også besluttet at man vil lave så lidt arbejde i sports kommissionen, og bruge energien i de 2 sportsudvalg (Trial og Enduro).

Som et plaster på såret, kan vi fortælle at der er kommet Trial roll up. Det er de messe standere DMU sætter op til arrangementer. Morten Andersen har lagt person og cykel til billedet.

I aften er der stor gallafest, for DMU bliver jo 100 år i 2014. Vi håber at de mange repræsentanter fra DMU klubberne, får en dejlig aften - hvor der bliver snakket motorsport, og lært fif fra hinanden.

Billedet nederst er med Nicolai Schmidt (DMU Sportsudvalgsformand - Trial), Kjeld Jensen (Formand - Rebild TrialSport), Hans Jørn Bech (Formand - Offtrack Sportskommissionen), og Henrik Arvad (Team Manager - DMU Trial Elite).

Some description

2014 © Rebild TrialSport. All Rights Reserved