20. marts 2014

En lille "Reminder"

Der er ikke så mange tilmeldte til arbejdsdagen på lørdag, derfor tillader vi os lige at "genudsende" nyheden omm arbejdsdag. 

Lørdag den 22 marts er sat af til arbejdsdag i Rolund. Området er lidt medtaget af vinterens storme, så vi skal have gang i motorsavene. Samtidig vil det være lækkert hvis vi kan få bygget lidt nyt til området – således at der bliver mere at kører på.

Vi mødes kl. 10.00 i området. Du må meget gerne have en skovl, motorsav, økse eller andet værktøj/haveredskaber med. Klubben sørger for mad og drikke til middag, som I er vant til.

For at være sikker på hvor mange der kommer – og få indkøbt nok til middag – så vil vi gerne at I tilmelder jer på mail til formanden. Mailen er jensengas@gmail.com

Det er ok at tage motorcyklen med, om end at der nok ikke bliver så meget træning – vi skal jo have noget fra hånden :o)

Vi glæder os til at se dig på dagen.

2014 © Rebild TrialSport. All Rights Reserved