4. februar 2017

Fed arbejdsdag i Roulund

Lørdag den 4 februar var der arbejdsdag for Rebild TrialSport. Igen er det udbygning af Roulund området der står på programmet. Denne gang skal vi have lavet ny beton sektion, og på den måde gøre mere af sandgraven brugbar for andet end eliten.

Den nye beton sektion skal være over for sten sektionen i området. Det betyder også at der skal fældes træer – og ikke mindst flyttes kvas.
Heldigvis var der 6 gæve gutter der var mødt op for at give en hånd med. Nuvel, vi kunne godt have
tænkt os at flere var dukket op – men vi ved at flere at de der normalt kommer var i Herning for at give en hånd med, og der ud over vil vi ikke Rebild TrialSport ikke tvinge folk til at komme til arbejdsdage!

Der blev fældet et område til betonen, og alt kvas blev kørt fra området.
Det at køre kvas er for resten lidt af en opgave, for den kræver at man bakker 120 meter ned imellem de gamle ørrede damme. Det er lidt af en udfordring, men Kristian klarede det uden at sætte Jens’s gamle Volvo i dammene.

Det blev naturligvis også til masse af vittigheder, hygge, og naturligvis pølser på grill – for det er lige så vigtigt som arbejde når klubben er samlet.

I over det nye område til beton, blev der også ryddet nedfaldne træer i de to spor der går parallelt stensektionen (fra parkeringspladsen og op ad bakken). Det er planen at der i disse 2 spor vil blive lagt træstammer på tværs, således der kommer ”hylder” i forskellige højde.

Næste arbejdsdag kommer til at dreje sig om at skulle have flyttet beton fra sandgraven og til det nye område – vi håber at se dig der, for vi kan godt bruge hjælpen.

Some description

Some description

Some description

Some description

Some description

 

 

2014 © Rebild TrialSport. All Rights Reserved