20. januar 2017

Generalforsamling 2017

Torsdag den 2. Marts kl 18.00 er der igen generalforsamling.

Som vi har for tradition i klubben, er det med spisning. Vi har besluttet at der – lige som sidste år – vil være stegt flæsk og persillesovs på menuen (og nok af det). Som altid er det ganske gratis for medlemmer at deltage – det eneste vi beder om er at I melder jer til – inden torsdag den 23. februar.

Som sidste år holder vi generalforsamlingen på JCD – Systemvej 6, 9200 Aalborg SV. Her er der gode faciliteter til at spise, hygge se film – og nå ja… holde en lille generalforsamling.

Dagsordenen er som følger

1: Valg af dirigent og referent.
2: Bestyrelsens beretning v/formanden
3: Kassererens beretning.
4: Kontingent fastsættelse.
5: Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
6: Valg af kasser
7: Valg til bestyrelsen
8: Valg af 1 bestyrelsessuppleanter, 1 Bestyrelsesmedlem 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
9: Eventuelt.

Tilmelding sker til Thomas Ertmann på mail – thomas@ertmann.dk

Vi glæder os til at have en dejlig aften sammen med jer.

 

Some description

2014 © Rebild TrialSport. All Rights Reserved