9. januar 2019

Generalforsamling 2019

Torsdag den 14. Febuar kl 18.00 er der igen generalforsamling. 

Som vi har for tradition i klubben, er det med spisning.
Vi har besluttet at der – lige som sidste år – vil være stegt flæsk og persillesovs på menuen (og nok af det).
Som altid er det ganske gratis for medlemmer at deltage – det eneste vi beder om er at I melder jer til – inden torsdag den 7. februar.

Som sidste år holder vi generalforsamlingen på JCD – Systemvej 6, 9200 Aalborg SV. Her er der gode faciliteter til at spise, hygge se film – og nå ja… holde en lille generalforsamling.

Dagsordenen er som følger

1: Valg af dirigent og referent.

2: Bestyrelsens beretning v/formanden

3: Kassererens beretning.

4: Kontingent fastsættelse.

5: Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

6: Valg af kasser

7: Valg af 1 bestyrelsessuppleanter, 2 Bestyrelsesmedlem 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

8: Eventuelt.

Tilmelding sker til Thomas Ertmann på mail – thomas@ertmann.dk

Vi glæder os til at have en dejlig aften sammen med jer.

 

Some description

2014 © Rebild TrialSport. All Rights Reserved