15. marts 2024

Generalforsamling

Onsdag den 17. april kl 18.00 er der igen generalforsamling. 

Som vi har for tradition i klubben, er det med spisning. 
Vi har ikke sat menuen endnu – men det bliver dog ikke stegt flæsk denne gang 
Som altid er det ganske gratis for medlemmer at deltage – det eneste vi beder om er at I melder jer til – inden Onsdag den 10. april.


Her er der gode faciliteter til at spise, hygge se film – og nå ja… holde en lille generalforsamling.

Dagsordenen er som følger

1: Valg af dirigent og referent.

2: Bestyrelsens beretning v/formanden

3: Kassererens beretning.

4: Kontingent fastsættelse.

5: Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

6: Valg til poster

7: Eventuelt.

Tilmelding sker til Thomas Ertmann på mail – thomas@ertmann.dk

Vi glæder os til at have en dejlig aften sammen med jer.

 

Some description

2014 © Rebild TrialSport. All Rights Reserved