8. november 2021

Information til gæster ved Rebild TrialSport

Information til vores gæster.

Ved Rebild TrialSport elsker vi at få gæster, og vi ser frem til at du/I vil besøge vores klub og vores klubområder.

I Rebild TrialSport er det gratis for vores gæster at benytte vores faciliteter, om det er træningsområder, trænere, materialer osv.

For at vi i Rebild TrialSport kan få det til at hænge sammen, samtidigt med at vi stadig vil have vores eget Rebild TrialSport miljø, så bliver vi desværre nødt til at sætte nogle simple regler op for vores gæster.

  1. Rebild TrialSports faciliteter må kun benyttes sammen med, eller som en del af en officiel Rebild TrialSport aktivitet. Det vil sige at du må desværre ikke selv komme og benytte faciliteterne, uden at det er Rebild TrialSport der står for aktiviteten.
  2. For at sikre at Rebild TrialSport stadig har et unikt miljø, som vi selv styrer, må vi desværre sætte et loft på hvor mange gæster der deltager på hver træning vi afholder.
    Det betyder at hvis du ønsker at deltage til en Rebild TrialSport aktivitet, så skal du være tilmeldt denne – enten via Facebook, eller via telefon til et bestyrelsesmedlem.
    Vi sætter en grænse på max. 5 deltagere (medmindre andet er angivet) uden Rebild TrialSport medlemskab til hver træning mm.
  3. Der vil IKKE være betaling for at deltage i aktiviteter under Rebild TrialSport, med mindre andre er præciseret i indbydelsen. Dette kunne eks. være træningsskoler eller lign.
  4. Alle aktiviteter under Rebild TrialSport kræver at deltageren har licens i Danmarks Motor Union.

Vi håber I vil tage godt imod disse enkle regler for deltagelse i vores aktiviteter, og vi håber på at se dig som gæst i Rebild TrialSport  :)

Hilsen Bestyrelsen
Rebild TrialSport

 

 

2014 © Rebild TrialSport. All Rights Reserved