8. april 2015

Nu er der snart RTS løb igen

"Navnet Thy er antagelig identisk med det oldnordiske ord þjóð, der betyder folk. I Kong Valdemars Jordebog fra 1200-tallet forekommer Thiudog Thiuthæ sysæl (Thysyssel). Navnet forbindes traditionelt med den germanske stamme teutoner, ligesom Himmerland skal have navn efter kimbrerne. Flere germanske stammer kan dog have haft navnet, således indgår roden þjóð også i ordene tysk/deutsch og eng. Dutch, der alle oprindelig betegner folkets sprog (i modsætning til latin). Geografen Ptolemæus placerede teutonerne og kimbrerne på den jyske halvø.

En indbygger i Thy kaldes en thybo (flertal thyboer). Dialekten hedder thybomål. Det hedder i Thy – aldrig *på Thy."

Men det er også det sted i Danmark hvor det hyggeliste 1 dags løb køres. Det er nemlig Thy Classic som er et helt igennem hyggeligt et dages løb med gammeldags selvbedømmelse. Her er det hyggen der er sat i højsædet, selv om der er muligheden for at komme hjem med en lille ”præmie”.
Det plejer aldrig at være kedeligt at være med, og selv om det kan være svært at forstå lokalbefolkningen, så budskabbet altid det samme….

Velkommen til Thys Classic – vi glæder os til at se dig.

Du melder til via DMU løbskalenderen.

 Some description

2014 © Rebild TrialSport. All Rights Reserved