13. marts 2017

Referat generalforsamling året 2016 – Rebild TrialSport

Referat generalforsamling året 2016 – Rebild TrialSport

Torsdag den 2. Marts kl. 18.00

1: Valg af dirigent og referent.
Åge Schmidt Dirigent
Thomas Ertmann referent

2: Bestyrelsens beretning v/formanden Kjeld Jensen.
Året 2016 startede med at Øster Hornum Trial. Øster Hornum Trial har tidligere været det første DM løb i kalenderen, men i 2016 havde der været 2 DM løb inden. Det betød en lille smule for deltager antallet, da der normalt er ekstra stor tilslutning til årets første DM løb. VI er dog stadig tilfredse med tilslutningen.

Thy Classic var den 17 April. Løbet er et selvbedømmelses løb, men et helt specielt et af slagsen. I 2016 var var jeg på besøg for første gang som formand, og jeg må indrømme at det var et rigtigt hyggeligt og specielt løb – og helt anderledes et ”normalt” Trial. I 2016 var Thy Classic igen godt besøgt, når man tager formen i betragtning.

Op til DM 6 i Roulund havde vi en del arbejdsdage. Her blev der ryddet græs til parkering, stierne blev klippet ned, der blev repareret forhindringer og så kom der 24 tons sten ned til området. Disse sten (og lidt Beton) skulle flyttet rundt. Det ser måske ikke ud af så meget, men det er blevet rigtigt godt, og vi håber at bygge videre på dette i 2017.03.08

Til selve Roulund Trial have vi fået yderligere et område til rådighed, og det blev der taget godt imod af kørerne. Dette område kan vi også få lov til at låne i 2017 – og måske endnu mere – hvilket vi vil tage i mod.

Den 26 november havde klubben sin årlige julefrokost, og selv om der ikke var helt så mange deltagere som tidligere år, så var det lige så hyggeligt som altid. Maden var god, humøret var højt og de sidste gik i seng kl 06:30 (efter formanden var blevet forsvarligt puttet).

I sæsonen 2017 vil vi fortsætte arbejdet med at udbygge området i Roulund. Vi har allerede haft den første arbejdsdag, hvor vi har lavet plads til en ny beton sektion/område. På denne dag blev der flyttet ikke mindre end 5 vognlæs træ og grene. I dette område vil en stor del af betonen blive flyttet ned på en senere arbejdsdag i 2017.
Der ud over vil vi gerne fortsætte arbejdet med at udvide stensektionen/området, samt lave noget i skoven vest for stensektionen (hvis der kommer hænder nok).

Der ud over vil en af opgaverne i foråret være at få ”kigget” på campingvognen. Den skal have lappet et hul i en skærmkasse og have lukket et hul i taget. Hjælpende hænder modtages også med kyshånd på denne opgave.

I sektionen 2017 holder vi som i 2016 3 løb – Øster Hornum, Thy Classic og Roulund Trial. Vi håber at klubbens medlemmer vil være behjælpelige med at arrangerer løbene, og finde hjælpere mm. til de løb hvor dette er relevant. Til Roulund Trial vil der være mulighed for at køre løbet om lørdagen, og derefter træne videre i sektionerne søndag – vi vil hygge lørdag

 I 2017 vil vi forsøge at få mere gang i træningen. Det blev bedre i 2016, men det skal være bedre endnu. Primær trænings område bliver Roulund Trial Resort.

 

3: Kassererens beretning v/Kassereren Thomas Ertmann.

Året 2016 afsluttes med et resultat på minus 5.747,96 DKK. Det giver en samlet aktiver i Rebild TrialSport på 34.759,46 DKK.

Årets resultat er ramt af forskellige faktorer.

Der er ved regnskabets afslutning ikke så mange medlemmer der havde indbetalt deres medlemskab som i regnskabet 2015. Dette betyder en difference på minus 3.300 DKK
Der ud over har der ikke helt været de løbs indtægter der var i 2015 – her er det specielt Roulund Trial der ikke har leveret det samme overskud som normalt, hvilket betyder en mindre indtægt på ca. 2000 DKK.

I 2016 har udgifterne til Arbejdsdage, campings vognens opstaldning, samt alm driftsudgifter været højere end i 2015.

Den primære indtægt i klubben kommer fra løbs afholdelse, og derfor er det også vigtigt at vi fortsat kommer til at tjene vores penge her. I trit med at der bliver flere udgifter ifm. at afholde løb, og samtidigt færre tilmeldinger, er det positivt at løbsanmeldelsen er steget.
Det vil teoretisk have betydet 3.400 til 4.150 DKK mere i løbs indtægt i 2016, hvis man havde haft de samme takster her.

Vi vil far bestyrelsens side fortsat holde øje med udgifterne, og forsøge at skære der hvor det giver mening.

Alt i alt accepterer vi dog resultatet, og mener stadig at Rebild TrialSport er en klub med en sund og god økonomi.

 

4: Kontingent fastsættelse.

Bestyrelsen anbefaler at kontingentet fastholdes som nuværende


5: Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ingen indkommende forslag

6: Valg af kasser – Thomas Ertmann genopstiller.
Thomas Ertmann valgt til posten

7: Valg til bestyrelsen (Arne Jørgensen) – Villum Nicolaisen stiller op.
Villum Nicolaisen valgt til posten

8: Valg af 1 Bestyrelsesmedlem (Klaus Jensen) – Morten Andersen stiller op, 1 bestyrelsessuppleanter (Peter Jensen) – Peter Jensen genopstiller, 1 revisor (Åge Schmidt) – Klaus Jensen stiller op, og 1 revisorsuppleant (Nicolai Schmidt) - Åge Schmidt) stiller op.
Morten Andersen valgt til posten som bestyrelsesmedlem.
PeterJensen valgt til posten som bestyrelsessuppleant.
Klaus Jensen valgt til posten som revisor.
Åge Schmidt valgt til posten som revisorsuppleant.

9: Eventuelt.
Det blev drøftet som Rebild TrialSport ikke skulle have været med til årets DMU repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen lyttede til de mange gode argumenter der blev fremlagt, og vil tage disse tilefterretning vedr.  DMU repræsentantskabsmøde 2018.

Der blev spurgt vedr. 2016 planerne for Tumling Trial v/ Thomas Ertmann.
Thomas kan fortælle at det har været sværere at starte dette op, end første antager – specielt at få den nødvendige forældre engagement. Vi fortsætter dog stadig, men i et andet format.
Dette betyder at vi forhåbentligt ser et par tumlinger mere til træning.

Det blev diskuteret om Rebild TrialSports facebook gruppe bør blive lavet til en åben gruppe, og der var generelt stemning herfor.

I 2017 vil bestyrelsen forsøge at annoncerer bestyrelsesmøder på facebook og på rebildtrialsport.dk, således at interesserede kan deltage (møderne er åbne møder for klubbens medlemmer.

Der blev drøftet ideer og muligheder for hvordan der bliver tiltrukket flere medlemmer til klubben. Det vil nu være op til bestyrelsen at tage disse gode ideer og forslag til sig, for implantation i 2017.

Fra Rebild TrialSport side skal der lyde en kæmpet tak til de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer – Arne Jørgensen og Klaus Jensen. Begge har været med i bestyrelsen fra opstarten af klubben i 2009, og har ydet en kæmpe indsats for at få klubben til at være der hvor den er i dag.

 

2014 © Rebild TrialSport. All Rights Reserved