17. februar 2014

Sæt kryds i kalenderen

Generalforsamling 2014

Så er tiden ved at komme, til at vi holder årets generalforsamling. Igen i år, vil vi forsøge at holde det lige så meget som et ”hygge” arrangement, som en generalforsamling. Det vil sige at klubben vil være vært ved lidt mad og drikke, samt lidt film efter mødet. 
Mød op, vær med i diskussionen, så vi kan få skudt 2014 godt i gang. Som altid skal du ikke være bange for at skulle blive ”tvunget” til en post i bestyrelse eller lignede – men skulle du have lyst, så er der naturligvis plads til dig også.

Generalforsamlingen løber af stablen den 27. februar kl 18.00. Stedet afhænger lidt af hvor mange der kommet – så den eksakte adresse melder vi lige ud når vi har tilmeldingerne.  Derfor er det også vigtigt at du melder dig til – det gør du på thomas@ertmann.dk

Vi mødes på
JCD A/S
Systemvej 6
9200 Aalborg SV

Vi glæder os til at se dig.

1: Valg af dirigent.
2: Bestyrelsens beretning v/formanden.
3: Kassererens beretning.
4: Kontingent fastsættelse.
5: Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
6: Valg af formand.
7: Valg til bestyrelsen 1 bestyrelsesmedlem
8: Valg af 1 bestyrelsessuppleant

Beslutninger og vedtægtsændringer sker ved et simpelt stemmeflertal. 50 % af afgivne stemmer.
SU: 20 februar 
2014 © Rebild TrialSport. All Rights Reserved